Menu
X
  • zdravstvenidomnovagorica
Zdravstveni dom - več informacij

Zdravstveni dom Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene mreže.

Izvajamo preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu.

Naš cilj je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo…
… uporabnikov storitev,
… zaposlenih v zavodu,
… ustanoviteljev zavoda,
… poslovnih partnerjev.

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljševanja sistema celovitega vodenja kakovosti ter doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev. Tem ciljem pri uvajanju sistema kakovosti ISO 9001 sledimo tudi v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

Pri svojem delu želimo slediti mednarodno uveljavljenim načelom kakovosti: uspešnost zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravočasnost zdravstvene oskrbe, učinkovitost in enakost v obravnavi. Več o našem poslanstvu in osnovnih usmeritvah na področju kakovosti si lahko preberete v Politiki kakovosti.

Pogled nazaj – Zdravstveni dom Nova Gorica

Kako smo rasli…

Po drugi svetovni vojni je območje Goriške izgubilo svoje regijsko središče in ostalo brez organizirane zdravstvene službe. Italijanski zdravniki so odšli, zdravstvo je v glavnem slonelo na babicah.

Leta 1950 je bilo v okraju Gorica (ki je obsegal tudi širše območje Ajdovščine) vsega 5 zdravnikov, 6 farmacevtov, 1 medicinska sestra, 1 sanitarni tehnik, 4 dentisti, 1 zobotehnik in 22 babic.

Leta 1952 je na območju delovalo že 8 splošnih ambulant, 6 zdravstvenih postaj in en proti-tuberkulozni dispanzer. Leta 1956 so ustanovili zdravstvena domova v Novi Gorici in Šempetru ter zdravstveni postaji v Kanalu in na Dobrovem.

Leta 1969 je prišlo do združevanja in Zdravstveni dom Nova Gorica je pokrival tudi območje Ajdovščine in Tolmina. Od leta 1991, ko je prišlo do ponovne razdružitve, deluje Zdravstveni dom Osnovno varstvo kot samostojen javni zavod.

Gradili…

Prostori ambulant so bili v prvih povojnih letih večinoma v zasebnih hišah in slabo opremljeni. Po končani gradnji Nove Gorice se je zdravstvena služba leta 1963 preselila v barake graditeljev mesta. Zdravstveni dom Šempeter se je v adaptirane prostore nekdanjega internega oddelka preselil leta 1977.

Razvoj mesta je narekoval nove širitve in posodobitve. Leta 1996 je bil zgrajena nova stavba zdravstvenega doma, v kateri je zavod pridobil 1.500 m2 ambulantnih prostorov. Z nadzidavo in obnovo stare stavbe pa smo pridobili dodatnih 400 m2 za potrebe ambulant in laboratorija ter 300 m2 za upravo zavoda.

Sledila je prenova ambulant na Dobrovem, v Kanalu, Kostanjevici na Krasu, Braniku in Šempetru pri Gorici. V obnovljenih prostorih je bila nameščena nova oprema in sodobni medicinski pripomočki.

Se razvijali …

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica svoje delo opravlja strokovno in uspešno, kar dokazujejo tudi kazalci javnega zdravja, ki so med najboljšimi v Sloveniji. Zdravniki v zavodu so dobili možnost specializacije na področju družinske medicine. Postopoma so se odpirale številne specialistične dejavnosti in služba nujne medicinske pomoči. Naši načrti so usmerjeni v izboljšanje naših storitev ter pogojev dela zaposlenih.

Algea
Sikapur
Femibion

Made by: Ustvari.si Zdravstvenidom.si – Seznam vseh zdravstvenih domov v Sloveniji.