Menu
X
  • Zdravstveni Dom Slovenske Konjice
Zdravstveni dom - več informacij

Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice je bil ustanovljen v skladu z Odlokom o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje (Uradni list RS št. 33/92).

Zdravstveni dom Slovenske Konjice opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer:

  • Osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, vključno z reševalno službo;
  • Specialistično ambulantno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Izvajamo storitve za katere imamo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje podpisano pogodbo in storitve medicine dela, prometa in športa.

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je javni zavod, katerega soustanoviteljice so občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. S 60 zaposlenimi želimo nuditi vsem občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, ter omogočiti dostop do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. Zavedamo se, da so uporabniki naših zdravstvenih storitev naša prva skrb. Osnovna naloga vseh zaposlenih je stalna rast kvalitete in obsega zdravstvenih storitev ter vzdrževanje dobrih odnosov med zdravstvenim osebjem in uporabniki zdravstvenih storitev. Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje, nove doktrine sproti uvajamo v prakso in tako skrbimo za kvalitetne zdravstvene storitve.

Za učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev, smo organizirani v službe, ki vam jih predstavljamo na spletnih straneh. Na tem mestu vas bomo sproti seznanjali o naših aktivnostih, o delovnih časih posameznih ambulant in servisov, kontaktne podatke, ter informacije o zaposlenih. Spletne strani omogočajo tudi naročanje na določene zdravstvene storitve, ter možnost uporabnikov zdravstvenih storitev, da preko spletne ankete ocenijo naše delo.

Naša želja je, da informacije na naših spletnih straneh uporabljate v čim večjem številu, kajti tako boste omogočili nemoteno delo v naši enotah.

Direktor ZD Slovenske Konjice:

Darko Ratajc univ. dipl. ekon.

 

ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV:

RENTGENSKO SLIKANJE: Zvonko Virtič

AMBULANTA ZA ULTRAZVOK: Mojca Verhovnik

FIZIOTERAPIJA: Marija Peršenovnik

GINEKOLOŠKA AMBULANTA: Dominika Potočnik

OKULISTIČNA AMBULANTA: Slavica Obrul

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE KOSI-ŠOLAJIĆ MARZENKA: Bernarda Iršič

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE GACHEVSKI EMILIJA: Tamara Marguč

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE JERŠE-LUŽNIK TINA: Mateja Repnik-Arbajter

MLADINSKA ZOBNA AMBULANTA JAN LEDL ALEKSANDRA: Vlasta Gumzej

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE: Darja Marinkovič, Aleksander Vališer

V kolikor se na zdravstveno storitev, za katero je potreben uradni obrazec ZZZS (Napotnica ali Delovni nalog) naročite po telefonu ali elektronski pošti, je potrebno uradni obrazec dostaviti v roku 5 dni, dokler tega ne dostavite, ste uvrščeni le v knjigo rezervacij terminov, ob dostavi dokumenta pa vas uradno uvrstimo v čakalni seznam.

Čakalne dobe na dan: 1.4.2016

Zdravstvene storitve Število čakajočih Čakalna doba – hitro Čakalna doba – redno Opombe
Rentgensko slikanje 10 7 14  
Ultrazvok rame 27 75 75  
Ultrazvok trebuha in mehkih tkiv 94 75 75
 
Fizioterapija 129 45 90  
Logoped 34 30 40  
Psiholog 10 30 30  
Pregled pri okulistu 143 14 70  
Pregled pri ginekologu  10  0  5

 

Zobozdravstvene ambulante Število čakajočih – zdravljenje Čakalna doba – zdravljenje (dni) Število čakajočih – protetika Čakalna doba – protetika (dni)
Jerše Lužnik Tina 140 180 183 465
Gachevski Emilija 7 90 440 3100
Kosi-Šolajič Marzenka 35 75 85 365
Aleksandra Jan-Ledl 0 30 0 0
Algea
Sikapur
Femibion

Made by: Ustvari.si Zdravstvenidom.si – Seznam vseh zdravstvenih domov v Sloveniji.