Menu
X
  • zdravstvenidomtrebnje
Zdravstveni dom - več informacij

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki izvaja osnovne storitve zdravstvenega varstva:

  • preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko in zdravljenje
  • rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih na terenu in na domu bolnika, ki potrebuje zdravstveno pomoč
  • V okviru izvajanja zdravstvenih storitev si prizadevamo uporabnikom nuditi kakovostno zdravstveno oskrbo ter jih motivirati na poti do zdravja in zdravega načina življenja
  • V prihodnje si bomo prizadevali za ohranitev obsega programa po dejavnostih v okviru izvajanja javne zdravstvene službe. Zagotoviti želimo kakovostno zdravstveno obravnavo uporabnikov storitev, kar pomeni nenehno izboljševanje delovanja zdravstvenega varstva na vseh področjih
  • Poleg standardov zdravstvenih obravnav želimo uveljaviti tudi kazalnike kakovosti, ki naj bi spremljali izvedbeno raven zdravstvenih obravnav s posebnim poudarkom na izidih zdravljenja in zapletih med zdravljenjem.
  • Zagotoviti želimo boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter upoštevati pravičnost pri zagotavljanju zdravstvenih pravic.

 

Algea
Sikapur
Femibion

Made by: Ustvari.si Zdravstvenidom.si – Seznam vseh zdravstvenih domov v Sloveniji.