Menu
X
Zdravstveni dom - več informacij

Zdravstveni dom Kranj sestavljajo odgovorni sodelavci:

 • Direktorica OE ZD Kranj: Lilijana GANTAR ŽURA, dr. med. spec. spl. in urg. med.
 • Vodja zdravstvene nege: Jože PRESTOR, mag. zdr. nege
 • Vodja splošne družinske medicine: Tatjana PRIMOŽIČ, dr. med. spec. spl. med.
 • Vodja ANMP: mag. Mitja MOHOR, dr. med. spec. spl. med.
 • Vodja šolskega dispanzerja: Jovica ĐORĐEVIĆ, dr. med. spec. pediater
 • Vodja otroškega dispanzerja: Alenka PATERNOSTER ZADRAVEC, dr. med. spec. pediater
 • Vodja dispanzerja za medicino dela, prometa in športa: Simona JAVORNIK, dr. med. spec. med. dela
 • Vodja mentalno higienskega dispanzerja: Metka KALIŠNIK ŠAVLI, dr. med. spec. pedopsihiatrije
 • Vodja RTG oddelka: Andreja BOHNEC, dr. med. spec. radiologije
 • Vodja ortopedije: Peter JEŠE, dr. med. spec. ortopedije
 • Vodja fizioterapije: Uršula ZAPLOTNIK, dipl. fiziot., limfni fizioterapevt
 • Vodja patronažne službe: Marija ERŽEN, dipl. med. sestra
 • Vodja reševalne službe: Karli STANIČ, dipl. zn.
 • Vodja laboratorija: mag. Branka SVETIC, spec. med. biokem.
 • Vodja zdravstvene vzgoje: Erika POVŠNAR, vms. univ. dipl. pedagog – andragog
 • Vodja ginekološkega dispanzerja: Marjeta PODLIPNIK, dr. med. spec. ginekolog
 • Vodja tehnične službe: Lojze POKORN
Algea
Sikapur
Femibion

Made by: Ustvari.si Zdravstvenidom.si – Seznam vseh zdravstvenih domov v Sloveniji.