Posavska regija ima zelo dobro prometno dostopnost. Rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in vodnega bogastva ustvarjajo podobo te, po velikosti druge najmanjše regije.