Privat zobozdravnik, zobar zasebnik, zdravstveni dom, Zasebno zobozdravstvo

Zasebno zdravstvo - Različna področja medicine - Moj zdravstveni dom

zdravstveni domovi v sloveniji, bolnišnice v sloveniji, lekarna, sanolabor

Portal Moj zdravstveni dom

Izberite regijo.
Spletno mesto Moj zdravstveni dom vam pomaga poiskati zasebne zdravstvene storitve na področju Slovenije in v tujini ter osnovne informacije iz naslova javnega zdravstva (zdravstveni domovi, bolnišnice v Sloveniji, lekarne …)

+400
Zdravnikov

Zasebno zdravstvo.

+300
Zobozdravnikov

Privat zobozdravniki. V Sloveniji in tujini.

Moj zdravstveni dom

Vse zasebne zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije na enem mestu. Moj zdravstveni dom je spletni iskalnik, ki ponuja seznam zasebnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ordinacij. Iskanje je možno po kraju in regiji, kar omogoča enostavno in hitro iskanje zasebnih zdravstvenih storitev.

Moj zdravstveni dom

Spletni iskalnik in seznam vseh zasebnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ordinacij na enem mestu. Poiščite tudi zdravstveni dom, bolnišnice v Sloveniji in lekarne.

Portal Moj zdravstveni dom. Zasebna zdravstvena ordinacija. Privat zdravnik.

Zasebno zdravstvo

Moj zdravstveni dom

Zasebni zdravnik, zasebni zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje zdravstvenega ministrstva za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Poleg drugih zdravstvenih storitev zasebni zdravnik bolnikom zagotavlja tudi nujno medicinsko pomoč, reševalni prevoz, laboratorijske in druge diagnostične in/ali terapevtske postopke.

Zasebna zdravstvena dejavnost se financira po tržnih načelih bodisi s sredstvi uporabnikov ali sredstvi zavarovalnic.

Zasebna zdravstvena dejavnost je sicer z zakonodajo omejena na določenih področjih, kar pomeni, da ne more nuditi nekaterih storitev.

Portal Moj zdravstveni dom. Zasebno zobozdravstvo, privat zobozdravnik.

Privat zobozdravnik

Podarite nasmeh sebi in drugim.

Dentalna medicina (tudi zobna medicina ali zobozdravstvo) deluje na področju preventive, diagnostike in zdravljenja. Področje pokriva tudi estetsko stomatologijo, beljenje zob itd.

Privat zobozdravnik vam lahko ponudi širši nabor storitev. Storitve pri privat zobozdravniku so samoplačniške.

Privat zobozdravnik je domač naziv za zobozdravnika zasebnika oz. zobozdravnico zasebnico.

Ortodontika je veja dentalne medicine, ki se ukvarja s popravilom položaja zob v čeljustni votlini. Zdravnik specialist, ki deluje na tem področju, se imenuje ortodont.

Pomagali vam bomo poiskati odgovore na naslednja iskanja:

Moj zdravstveni dom - Ženevska deklaracija in Hipokratova prisega

Zdravniška etika
Hipokratova prisega in Ženevska deklaracija.

Hipokratova prisega

Hipokratova prisega je posebna izjava, s katero se zdraniki ob koncu izobraževanja zavežejo k spoštovanju določenih maksim, ki so vodilo za prihodnost opravljanja tega čudovitega, a izjemno zahtevnega poklica. Hipokratova prisega ima v mnogih državah vlogo obreda, ki zdravnika vpelje v poklic. Seveda se marsikje uporablja posodobljena, vrednotam in kulturi prilagojena različica. Hipokratova prisega je eno najbolj znanih grških medicinskih besedil. Hipokratova prisega je v javnosti sicer poznana, a jo je presegla Ženevska deklaracija.

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija je listina, ki jo je leta 1948 sprejela skupščina svetovnega zdravstvenega združenja, a se je listina pozneje spreminjala. Prvič že leta 1968, nato v letih 1984, 1994, sledila je dopolnitev leta 2005 in današnja različica, ki je spisana leta 2006. Ženevska deklaracija je deklaracija o predanosti medicine humanitarnim vrednotam in ciljem, pri čemer je jedrni cilj preprečevanje medicinskih zločinov, ki so se dogajali med 2. svetovno vojno.

Razlaga pojmov
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje in obvezno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Obseg pravic do zdravstvenih storitev je določen v obliki odstotka od vrednosti prejetih zdravstvenih storitev. Obvezno zdravstveno zavarovanje nekatere storitve krije v celoti, torej 100%, druge pa zgolj deloma.

V tem primeru razliko do polne vrednosti plačamo posamezniki iz lastnih sredstev, lahko pa za doplačilo poskrbi sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Če imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razliko v vrednosti krije zavarovalnica.

Če imamo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je verjetnost doplačil minimalna, vendar se še vedno lahko zgodi, da je potrebno doplačilo kakšnega zdravila, ko njihova vrednost preseže najvišje priznane vrednosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez obveznega zdravstvenega zavarovanja ni smiselno in je neuporabno. Osnova je obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pa, kot že naziv pravi, dopolnitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji zakonsko obvezujoče za vse osebe, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.
Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci (osebe v delovnem razmerju, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, prejemniki različnih socialnih dajatev, druge osebe z dohodkom ter državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem pri nas) in po njih zavarovani družinski člani (denimo otroci, zakonec, idr.).

Prijavo v zavarovanje je za zavarovanca praviloma dolžan vložiti tisti, ki je z zakonom določen kot zavezanec za plačilo prispevka.

Kaj je koncesija?

Koncesija je zasebno izvajanje javne službe in je nekaj, kar se podeli in pridobi.
Koncesija je dovoljenje oz pooblastilo, ki ga zasebniku podeli država ali lokalna samoupravna skupnost. Gre za pogodbeni način izvajanja sicer javne službe.

Koncesija oz. koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem/opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Koncedent koncesijo podaja, koncesionar pa je pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pridobljenega pooblastila, torej koncesije.

Javno zasebno partnerstvo je opredeljeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.

Gre za predpise o javno-zasebnih partnerstvih, določa ukrepe za pospešitev zasebnih vlaganj v javne projekte, ureja možne oblike povezovanja ter ponuja odgovore na nekatera druga vprašanja.