Lokacija: 4283 Rateče – Planica

Regije v Sloveniji