Hipokratova prisega in ženevska deklaracija

Hipokratova prisega in ženevska deklaracija

Hipokratova prisega je posebna izjava, s katero se zdravniki ob koncu izobraževanja zavežejo k spoštovanju določenih maksim, ki so vodilo za prihodnost opravljanja tega čudovitega, a izjemno zahtevnega poklica.

Prisega je v izvirniku zapisana v jonski grščini ob koncu 5. stoletje pr. n. št.

Hipokratova prisega ima v mnogih državah vlogo obreda, ki zdravnika vpelje v poklic. Seveda se marsikje uporablja posodobljena, vrednotam in kulturi prilagojena različica. Hipokratova prisega je eno najbolj znanih grških medicinskih besedil. Hipokratova prisega je v javnosti sicer poznana, a jo je presegla Ženevska deklaracija.

Hipokratova Prisega Zenevska Deklaracija

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija je listina, ki jo je leta 1948 sprejela skupščina svetovnega zdravstvenega združenja, a se je listina pozneje spreminjala. Prvič že leta 1968, nato v letih 1984, 1994, sledila je dopolnitev leta 2005 in današnja različica, ki je spisana leta 2006. Ženevska deklaracija je deklaracija o predanosti medicine humanitarnim vrednotam in ciljem, pri čemer je jedrni cilj preprečevanje medicinskih zločinov, ki so se dogajali med 2. svetovno vojno.

Ženevska deklaracija

V trenutku, ko stopam v zdravniški poklic, svečano obljubljam;

 • da bom svoje življenje postavil v službo humanosti;
 • da bom do svojih učiteljev ohranil vso dolžno hvaležnost in spoštovanje;
 • da bom svoj poklic opravljal vestno in dostojanstveno;
 • najpomembnejša mi bo skrb za zdravje in življenje mojega pacienta;
 • spoštoval bom skrivnosti, ki mi jih je zaupal;
 • z vsemi svojimi močmi bom ohranjal čast in plemenite tradicije zdravniškega poklica;
 • moji kolegi mi bodo bratje;
 • pri izvajanju svoje dolžnosti do bolnika name ne bodo vplivale nobene od naštetih okoliščin: vera, nacionalnost, rasa, strankarsko prepričanje ali razredna pripadnost;
 • absolutno bom spoštoval človeško življenje, od spočetja naprej, niti pod vplivom grožnje ne bom dopustil, da se izkoristi moje medicinsko znanje v nasprotju z zakoni človečnosti;

To obljubljam svečano, svobodno, sklicujoč se na svojo čast.

Današnja oblika:

 • da bom svoje življenje postavil v službo humanosti;
 • da bom do svojih učiteljev ohranil vso dolžno hvaležnost in spoštovanje;
 • da bom svoj poklic opravljal vestno in dostojanstveno;
 • najpomembnejša mi bo skrb za zdravje mojega pacienta;
 • spoštoval bom skrivnosti, ki mi jih je zaupal, tudi po njegovi smrti;
 • z vsemi svojimi močmi bom ohranjal čast in plemenite tradicije zdravniškega poklica;
 • moji kolegi mi bodo bratje in sestre;
 • pri izvajanju svoje dolžnosti do bolnika name ne bodo vplivale nobene od naštetih okoliščin: starost, bolezen, nemoč, vera, etnično poreklo, nacionalnost, spol, politična pripadnost, rasa, seksualna usmerjenost, razredna pripadnost ali katerakoli druga osebna okoliščina;
 • absolutno bom spoštoval človeško življenje;
 • niti pod vplivom grožnje ne bom dopustil, da se izkoristi moje medicinsko znanje z namenom kršenja človekovih pravic in svoboščin.

To obljubljam svečano, svobodno, sklicujoč se na svojo čast.

Hipokratova prisega

Hipokratova prisega besedilo

Prisežem na Apolona Zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in na vse bogove in boginje ter jih kličem za priče, da bom to prisego in to pogodbo izpolnjeval po zmožnosti in presodnosti:

 1. da bom moža, ki me je izučil v zdravniški vedi, spoštoval kakor lastne starše in da bom delil z njim svoj preužitek ter mu pomagal, če bo v stiski;
 2. da bom njegove sinove cenil kakor rodne brate in jih naučil svoje umetnosti, če bodo želeli pridobiti si jo, in to brez plačila in pismene pogodbe;
 3. da bom strokovna navodila in predavanja in sploh vso učno snov predajal samo svojim sinovom, sinovom svojega učitelja in učencem, ki so po pogodbi zavezani in zapriseženi na zdravniški zakon, drugemu pa nikomur;
 4. da bom dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter odvračal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno;
 5. da ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel; prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda;
 6. dal bom svoje življenje in vedo svojo varoval vseskozi neomadeževano in pošteno;
 7. da ne bom rezal ljudi, ki trpe za kamni, marveč da jih bom prepuščal delovnim možem, ki jim je ta stvar poklicno opravilo;
 8. da bom v sleherno hišo, kamor me bodo klicali, stopil samo zaradi koristi bolnikov ter da se bom vzdrževal vsake zavestne in pogubne krivice, posebno pa spolnega občevanja z ženskami in moškimi osebami, svobodnimi in sužnji;
 9. da bom molčal o vsem, kar bom pri izvrševanju prakse ali tudi izven nje videl ali slišal o življenju in vedenju ljudi in česar ne gre obešati na veliki zvon, ker sem mnenja, da je take reči treba ohraniti zase kot (poklicno) skrivnost. Če bom torej to prisego vestno izpolnjeval in je ne bom prelomil, naj mi bo dana sreča in blagoslov v življenju in poklicu, da me bodo vsi ljudje imeli zmeraj v čislih, če pa jo bom prekršil in postal krivoprisežnik, naj me zadene nasprotno!

DEFIBRILATORJI PO SLOVENIJI