Kaj je koncesija?

Kaj je koncesija?

Koncesija je zasebno izvajanje javne službe in je nekaj, kar se podeli in pridobi. Koncesija je dovoljenje oz pooblastilo, ki ga zasebniku podeli država ali lokalna samoupravna skupnost. Gre za pogodbeni način izvajanja sicer javne službe.

Koncesija oz. koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem/opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Koncedent koncesijo podaja, koncesionar pa je pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pridobljenega pooblastila, torej koncesije.

Javno zasebno partnerstvo je opredeljeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.

Gre za predpise o javno-zasebnih partnerstvih, določa ukrepe za pospešitev zasebnih vlaganj v javne projekte, ureja možne oblike povezovanja ter ponuja odgovore na nekatera druga vprašanja.


Hitre informacije:

  • Obvezno zdrav. zavarovanje: ZAKONSKO OBVEZNO!
  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: ZELO, ZELO PRIPOROČLJIVO. VAŠA ODLOČITEV.
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.
  • Dodatno zobozdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.

Preberite več o zdravstvenem zavarovanju.

Preverite ali imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Hitre informacije:

  • Obvezno zdrav. zavarovanje: ZAKONSKO OBVEZNO!
  • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: ZELO, ZELO PRIPOROČLJIVO. VAŠA ODLOČITEV.
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.
  • Dodatno zobozdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.

V komentarjih vam z veseljem odgovorimo na naslednja vprašanja:

  • Splošni pogoji zavarovanja zobje
  • Katere zobe krije zavarovalnica?

Iskalnik

Moj Zdravstveni dom

Dodaj odgovor