Moj zdravstveni dom

Kaj je koncesija?

Koncesija je zasebno izvajanje javne službe in je nekaj, kar se podeli in pridobi. Koncesija je dovoljenje oz pooblastilo, ki ga zasebniku podeli država ali lokalna samoupravna skupnost. Gre za pogodbeni način izvajanja sicer javne službe.

Koncesija oz. koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem/opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Koncedent koncesijo podaja, koncesionar pa je pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pridobljenega pooblastila, torej koncesije.

Javno zasebno partnerstvo je opredeljeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.

Gre za predpise o javno-zasebnih partnerstvih, določa ukrepe za pospešitev zasebnih vlaganj v javne projekte, ureja možne oblike povezovanja ter ponuja odgovore na nekatera druga vprašanja.

Oddajte prvi komentar

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja