Vračilo izdelka

Pravilnik predvideva uvedbo spletne trgovine, ki trenutni ni aktivna in prodaja na spletni strani Moj zdravstveni dom ne poteka!

Če želite odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, nas v skladu z veljavno zakonodajo Zakona o varstvu potrošnikov o tem obvestite v 14 dneh na e-poštni naslov info@zdravstvenidom.si. 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko prejmete blago.

Če ste blago že prejeli in odstopili od pogodbe, odstop izvedete tako, da blago nemudoma vrnete ali izročite podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti. Šteje se, da ste blago vrnili pravočasno, če ga vrnete pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

V primeru tovrstnega odstopa od nakupa odgovarjate za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Pri vračilu izdelkov, skladno z določbami omenjenega zakona, nimate nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga.

Pred odločitvijo, da boste odstopili od nakupa, lahko opravite ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka ne smete še naprej uporabljati do odstopa od nakupa.

Vsakršno »preizkušanje« in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Prejeti izdelki se morajo vrniti nepoškodovani in v nespremenjeni količini, razen, če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

 • Blago mora potrošnik vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. V primeru vračila blaga vam bomo kupnino vrnili najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.
 • Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila unovčena koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.
 • Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
 • Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 • Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Naslov za vračilo izdelkov:

Uredništvo portala Moj zdravstveni dom
Prušnikova 7
1210 Ljubljana – Šentvid

Stvarne napake

Kdaj ima izdelek stvarno napako?

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik mora kupcu izročiti izdelke v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka na izdelku odkrita, a najkasneje v roku dveh let, odkar je bil izdelek izročen.

Kupec, ki je pravočasno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Uveljavljanje stvarne napake

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.
Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Blago za vračilo pošljite na naslov:

Uredništvo portala Moj zdravstveni dom
Prušnikova 7
1210 Ljubljana – Šentvid

Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: info@zdravstvenidom.si