Nevrolog je zdravnik, ki je po 6 letih študija medicine študiju medicine odloči za specializacijo na področju nevrologije. Nevrologija je veja medicine, ki se ukvarja z živčevjem in živčnimi boleznimi.