Specializirana prodajalna ima lahko v prometu z zdravili na drobno zdravila, za katera ni potreben zdravniški recept, in sicer samo tista, za katera tako odloči pristojni organ v dovoljenju za promet z zdravilom. [Vir in več informacij: spot.gov.si]