Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji zakonsko obvezujoče za vse osebe, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.

Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci (osebe v delovnem razmerju, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, prejemniki različnih socialnih dajatev, druge osebe z dohodkom ter državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem pri nas) in po njih zavarovani družinski člani (denimo otroci, zakonec, idr.).

Prijavo v zavarovanje je za zavarovanca praviloma dolžan vložiti tisti, ki je z zakonom določen kot zavezanec za plačilo prispevka.

Katere zdravstvene storitve obsega obvezno zavarovanje?


Pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti:

 • Diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti,
 • preventivne storitve po programu,
 • zdravljenje na domu in hišne obiske, (ko so potrebni oz.  utemeljeni).

Osebni zdravnik je pooblaščen (in dolažn) za:

 • ugotavljanje začasne zadržanosti od dela,
 • napotitve k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na ustrezni ravni
 • napotitve na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni,
 • napotitve k pooblaščenim specialistom za predpisovanje tehničnih pripomočkov,
 • odrejanje prevozov z reševalnimi in drugimi vozili,
 • napotitve k imenovanemu zdravniku ZZZS in na invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • predpisovanje zdravil na recept,
 • predpisovanje medicinskih pripomočkov pri zdravljenju na domu,
 • prenašati del pooblastil na specialista, ko gre za zdravljenje, predpisovanje zdravil ter napotitve na nadaljnje specialistične preglede in v bolnišnico,
 • izstavljati obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe

Za več podrobnosti obiščite spletne strani ZZZS (zavoda za zadravstveno zavarovanje Slovenije)

Preverite ali imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Hitre informacije:

 • Obvezno zdrav. zavarovanje: ZAKONSKO OBVEZNO!
 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: ZELO, ZELO PRIPOROČLJIVO. VAŠA ODLOČITEV.
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.
 • Dodatno zobozdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.

Preberite več o zdravstvenem zavarovanju.

Preverite ali imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Hitre informacije:

 • Obvezno zdrav. zavarovanje: ZAKONSKO OBVEZNO!
 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: ZELO, ZELO PRIPOROČLJIVO. VAŠA ODLOČITEV.
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.
 • Dodatno zobozdravstveno zavarovanje: VAŠA ODLOČITEV.

V komentarjih vam z veseljem odgovorimo na naslednja vprašanja:

 • Splošni pogoji zavarovanja zobje
 • Katere zobe krije zavarovalnica?

Iskalnik

Moj Zdravstveni dom

Dodaj odgovor