Zdravstveno zavarovanje je pojem, ki označuje različne oblike zavarovanj. Poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Tudi dodatno zobozdravstveno zavarovanje …